Ksiêgarnia Bajbuk
(609) 230-6659
proza polska proza zagraniczna ksi±¿ki dla dzieci ksi±¿ki dla m³odzie¿y thrillery krymina³y fantastyka komiksy literatura kobieca poradniki ksi±¿ki psychologiczne ksi±¿ki historyczne wspomnienia biografie albumy varsaviana ksi±¿ki podró¿nicze reporta¿e publicystyka ksi±¿ki socjologiczne ksi±¿ki religijne ksi±¿ki popularnonaukowe ezoteryka ksi±¿ki po angielsku audiobooki

Ksiêgarnia BAJBUK
ul. Zwyciêzców 19
03-936 Warszawa
tel. 502 713 908, 502 713 919
bajbuk@bajbuk.pl
|
BLOG
|
262-409-4707
|
ZABAWKI
|
GRY
|
PREZENTY
|
Zapraszamy od poniedzia³ku do pi±tku w godz. 12-20 i w soboty w godz. 11-16! ul. Zwyciêzców 19, 03-936 Warszawa - (301) 629-8055
Ksiêgarnia internetowa www.bajbuk.pl - WKRÓTCE!!!

Ju¿ wkrótce zacznie dzia³aæ nasza ksiêgarnia internetowa!

W sta³ej ofercie bêdzie ponad 80 000 ksi±¿ek, a tak¿e gry, audiobooki, e-booki i czytniki. Wszystkie artyku³y kupione przez internet bêdzie mo¿na odebraæ w Bajbuku (ul. Zwyciêzców 19, Saska Kêpa) albo zamówiæ kurierem lub poczt±. Zapraszamy!

 

3. urodziny Bajbuka - sobota 17 marca

¦wiêtujemy 3. urodziny! Zapraszamy do ¶wiêtowania z nami!

W sobotê 17 marca, w Bajbuku, w godz. 10-19, bêdzie mo¿na:
- spotkaæ siê z naszymi Go¶æmi specjalnymi,
- wzi±æ udzia³ w loterii fantowej z licznymi nagrodami rzeczowymi i nie tylko,
- kupowaæ zabawki, gry, puzzle i inne gad¿ety z urodzinowym rabatem 10%.

Szczególnie gor±co zapraszamy na spotkania z naszymi Go¶æmi, którymi bêd±:

od godz. 12 do 13 - Grzegorz Kasdepke, autor wielu, wielu ¶wietnych ksi±¿ek dla dzieci i m³odzie¿y w ka¿dym wieku, m.in. serii o Detektywie Pozytywce, "Kacperiady", "Zaj±ca", serii o Kubie i Bubie oraz ostatnich nowo¶ci: "Romans palce lizaæ" i "Serce i inne podroby";

od godz. 14 do 15 - Magdalena Stopa, dziennikarka, historyk sztuki, autorka ksi±¿ek i albumów o Warszawie - "Ostañce. Kamienice warszawskie i ich mieszkañcy", "Ostañce 2", "Kapliczki warszawskie", "Rzemie¶lnicy warszawscy", "S³odka Warszawa";

od godz. 16 do 17 - Krzysztof Tyniec, aktor, mistrzowsko interpretuj±cy audiobooki dla dzieci (m.in. "Porwanie Baltazara G±bki", "Król Maciu¶ Pierwszy", "Detektyw Pozytywka") i dla doros³ych s³uchaczy (m.in. "Kolor magii" Terry'ego Pratchetta);

od godz. 17 do 18 - Bohdan Butenko, grafik, ilustrator, autor ksi±¿ek.

Wszystkie spotkania bêd± mia³y charakter otwarty, bêdzie mo¿na porozmawiaæ z Autorami i otrzymaæ dedykacjê na swojej ulubionej ksi±¿ce lub p³ycie. Zapraszamy!
Newsletter

Je¶li chcesz otrzymywaæ informacje o nowo¶ciach, promocjach i wszelkich innych wydarzeniach maj±cych miejsce w Bajbuku, zapisz siê podaj±c swój adres e-mail.


Projekt: 2695037230